Політика в області екології

ТОВ «Єврокон Україна» зобов'язується постійно підвищувати результативність своєї діяльності в сфері охорони навколишнього середовища, аби зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище як на стадії підготовки до будівництва, так і в ході будівельних робіт.

 Основні частини політики ТОВ «Єврокон Україна» в області навколишнього середовища наступні:

1. Врахування впливу на навколишнє середовище матеріалів та встановленого обладнання, що використовується для будівництва і, за можливості, вибір рішення, яке надає найменший вплив на навколишнє середовище.

2. Врахування особливостей навколишнього середовища при плануванні діяльності на об'єкті, аби забезпечити мінімізацію шкоди на навколишнє середовище в ході будівельних робіт.

3. Забезпечення контролю над негативними чинниками, що утворюються в ході діяльності підприємства, та які впливають на навколишнє середовище і, за можливості, їх зменшення, особливо в таких сферах як:

  • поводження з відходами;
  • викиди в навколишнє середовище;
  • споживання енергії і матеріалів;
  • попередження забруднення;
  • забезпечення рівня шуму і вібрації, що відповідає вимогам.

4. Виконання будівельних робіт відповідно до чинних нормативно-правових актів.

5. Постійне підвищення свідомості персоналу в питаннях охорони навколишнього середовища.