ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ

Політика ТОВ «Єврокон Україна» в області якості полягає в досягненні відповідності виконуваних підприємством будівельних робіт та інших послуг вимогам клієнта і регулюючим будівельну діяльність нормативно-правовим актам.

Для оцінки ефективності політики в області якості ТОВ «Єврокон Україна» поставило перед собою наступні цілі:

1. Завершувати і передавати Клієнту роботи у встановлений термін.

2. Виконувати роботи якісно, ​​забезпечити мінімальний відсоток недоліків, що виявляються в ході експлуатації.

Для оцінки виконання цієї мети в якості індикатора використовується співвідношення витрат на гарантійні роботи до обороту, що розглядається в масштабі всього підприємства за рік.

3. Забезпечити постійне зростання якості виконання робіт для максимальної відповідності результату очікуванням Клієнта.

Тут підставою для оцінки служать опитування, які генеральний директор або уповноважена ним особа проводить серед клієнтів, і які повинні відповідати наступним умовам:

  • об'єктами опитування є всі роботи, виконані компанією, і його слід проводити відразу по закінченню виконання робіт;
  • питання, що задаються завжди повинні бути однаковими;
  • при підсумку результатів оцінки всіх клієнтів є рівноцінними.

Досягнення поставлених цілей оцінюється в ході проведених керівництвом перевірок системи якості. У той же час здійснюється і постановка нових цілей, виконання яких можна оцінити.

Впровадження політики ТОВ «Єврокон Україна» в області якості забезпечується через довідник з керівництва. Участь персоналу в застосуванні системи якості забезпечується проведенням навчальних заходів і постійним контролем діяльності.